Aufdeckung von Folter in Deutschland

Meine Übersetzung

Rede zur Aufdeckung von Folter in Deutschland
Andrea Jacob vor dem Petitionsausschuss
Überwindung von kid – eke – pas
2015-05-07
Ομιλία πρός αποκάλυψη βασανιστηρίων στη Γερμανία
Η Αντρέα Γιάκομπ (Dr. Andrea Jacob) ενώπιον της Επιτροπής Αναφορών
Καταπολέμηση του συνδρόμου παιδικής απομόνωσης και γονεϊκής αποξένωσης
2015-05-07

(Untertitel vom Bild)
Nur wenige Minuten Zeit für ihre Rede. Andrea Jacob rast mit einer Lesegeschwindigkeit durch ihre Anklage, die die Vorsitzende zur Unterbrechung anhält, damit die Dolmetscher bei ihren Übersetzungen mitkommen können.
Μόνο λίγα λεπτά ο χρόνος ομιλίας της. Η Αντρέα Γιάκομπ με την ορμητική ταχύτητα ανάγνωσης του κατηγορητηρίου, υποχρεώνει την Προεδρία να την διακόψει, έτσι ώστε οι διερμηνείς να μπορέσουν να συμβαδίσουν μαζί της με τις μεταφράσεις τους.

Brüssel. Andrea Jacob hat wenige Minuten Zeit, die Menschenrechtsverletzungen in Deutschland gegen Kinder, Eltern, Elternteile und Großeltern aufzudecken.
Βρυξέλλες. Η Andrea Jacob έχει μόνο λίγα λεπτά χρόνο, ώστε να αποκαλύψει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γερμανία εις βάρος των παιδιών, γονέων, μεμονωμένων γονέων, των γιαγιάδων και παππούδων.

Hier ihre Rede:

“Ich spreche auf Deutsch, weil die hier betroffenen Menschenrechtsverletzungen in Deutschland stattfinden.

Vertreter von Eltern sind bereit mehr als 1000 Fälle ungerechtfertigter Menschenrechtsverletzungen gegen Kinder und Eltern vorzulegen, wenn Sie uns das ermöglichen.

Εδώ η ομιλία της:

«Μιλώ στα γερμανικά, διότι οι συγκεκριμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λαμβάνουν χώρα στη Γερμανία.

Οι εκπρόσωποι γονέων είναι πρόθυμοι να παρουσιάσουν περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις αδικαιολόγητης παραβίασης ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε βάρος παιδιών και γονέων, αν εσείς μας το επιτρέψετε.

Die systemischen Probleme bei deutschen Jugendämtern sind:
1. Missachtung der Anti-Folter-, Menschenrechts-, Kinderrechts- und der Behindertenrechtskommission
2. unzureichende Gesetzesbeachtung
3. fehlende Fachaufsicht
4. unzureichende Rechtsaufsicht , was anhand meiner und der anderen 1000 angebotenen Fälle nachweisbar ist.
Τα συστημικά προβλήματα στις γερμανικές Υπηρεσίες Προστασίας Ανηλίκων είναι τα εξής:
1. παραβιάσεις Δικαιωμάτων κατά των βασανιστηρίων, ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δικαιωμάτων των παιδιών και Δικαιωμάτων της Επιτροπής Δικαιωμάτων Αναπήρων
2. ανεπαρκής σεβασμός στη νομοθεσία
3. έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού
4. ανεπάρκεια νομικού πλαισίου,
κάτι που μπορεί να αποδειχθεί βάσει της δικής μου και των άλλων 1.000 περιπτώσεων που αναφέρθηκαν.

In Deutschland werden Kinder zwangsweise von ihren Eltern getrennt und isoliert, teilweise mit Gewalt deportiert. Dies hat für Kinder und Eltern dramatische gesundheitliche Folgen:
Nach der Studie von Fabricius et al.(2012): wurde herausgefunden, dass sowohl psychische als auch physische Einbußen bei Kindern durch Kontaktverlust gefunden wurden. Die Gesundheit wird durch kindlichen Dauerstress bei Abwesenheit seiner Bezugspersonen, gefährdet. Das Stress-Reaktions-System wird aktiviert, wenn enge Bezugspersonen unerreichbar sind. Die Kinder leben sozusagen in „Dauerstress“. Chronischer Stress führt zu Schädigungen der Organe, der körperlichen Systeme, was zu ernsthaften gesundheitlichen Langzeitproblemen führt.
Στη Γερμανία, παιδιά χωρίζονται και απομονώνονται από τους γονείς τους υποχρεωτικά, εν μέρει εξορίζονται με τη βία. Αυτό έχει για παιδιά και γονείς δραματικές συνέπειες στην υγεία τους:
Σύμφωνα με τη μελέτη της Φαμπρίτσιους κ.ά. (Fabricius et al) (2012) διαπιστώθηκε ότι επισημάνθηκαν ψυχικές και σωματικές βλάβες σε παιδιά, λόγω απώλειας επαφών. Η υγεία τους απειλείται από παιδικής ηλικίας χρόνιο άνχος, κατά την απουσία των προσώπων αναφοράς τους. Το σύστημα αντιμετώπισης του στρες ενεργοποιείται όταν τα πρόσωπα αναφοράς γίνουν απρόσιτα. Τα παιδιά ζουν στο λεγόμενο „διαρκές άγχος“. Το χρόνιο άνχος οδηγεί σε βλάβες των οργάνων, των σωματικών λειτουργειών, πράγμα που οδηγεί σε σοβαρά μακροχρόνια προβλήματα υγείας.

(Untertitel vom Bild): Aufruf. Studie zur Aufdeckung von Isolation von Kindern von ihren Eltern.
Κάλεσμα. Μελέτη για να αποκαλυφθεί η απομόνωση των παιδιών από τους γονείς τους.

An der Universität München wird unter Leitung der Internistin Professor Dr. Ursula Gresser derzeit untersucht, ob die zwangsweise Trennung von Kindern und lebenden Eltern gesundheitliche Auswirkungen auf die Betroffenen hat. Erste Ergebnisse zeigen, dass vor allem die Isolation erhebliche gesundheitliche Langzeitschäden bei Kindern und Eltern verursacht. Die Situationsbeschreibungen der Betroffenen erfüllen den Tatbestand der Folter nach der UN-Antifolterkonvention. Es sind Zustände wie in einem Krieg.
Besonders häufig sind Eltern mit Migrationshintergrund von zwangsweiser Eltern-Kind-Trennung betroffen.
Στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου με επικεφαλής την καθηγήτρια παθολογίας Δρ. Ούρσουλα Γκρέσσερ, (Dr. Ursula Gresser) εξετάζεται επί του παρόντος αν ο βίαιος χωρισμός των παιδιών από τους ζώντες γονείς τους, έχει συνέπειες στην υγεία των πληγέντων. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι ειδικά η απομόνωση προκαλεί σημαντικές μακροπρόθεσμες βλάβες στην υγεία των παιδιών και των γονέων τους. Η περιγραφή της κατάστασης των πληγέντων πληροί τις προϋποθέσεις βασανιστηρίων σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων. Πρόκειται γιά συνθήκες, όπως σε έναν πόλεμο.
Ιδιαίτερα συχνά πλήττονται από διά βίας χωρισμό γονέων-παιδιού, οι γονείς με μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Erhebliche Verdienste haben sich die Medien erworben, die in zahlreichen Berichten über schwerste Rechtsverstöße und Grundrechtsverletzungen durch Jugendämter und Familiengerichte in Deutschland berichtet haben.
Es gibt Hinweise darauf, dass sich in Deutschland eine Art Kinderhandel entwickelt hat, bei dem es um große Geldbeträge geht und mafiaartige Vernetzungen vorliegen.
Αισθητή επιτυχία σημείωσαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που σε πολυάριθμα δημοσιεύματά τους αναφέρθηκαν σε σοβαρές παραβιάσεις του Δικαίου και θεμελιωδών Δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν από τις Υπηρεσίες Προστασίας Ανηλίκων και από οικογενειακά Δικαστήρια στη Γερμανία.
Υπάρχουν υποδείξεις ότι στη Γερμανία έχει αναπτυχθεί ένα είδος εμπορίας παιδιών, όπου παίζονται μεγάλα χρηματικά ποσά και υπάρχουν μαφιόζικου τύπου κυκλώματα.

In München gab es z.B. einen Vortrag einer Rechtsanwältin, die schilderte, wie mit ihrem Netzwerk ein Elternteil aus dem Lebens seines Kindes ausgegrenzt werden kann, und dass dies nicht billig sei. Dieser Vortrag kann im Internet von jedermann angehört werden.
Die Kinder werden entweder von einem Elternteil isoliert, oder über Zwangsdeportation in Kinderheime oder zu berufsmäßigen Pflegern verbracht und von beiden Eltern isoliert. Dies nennt man in Deutschland z.B.”Inkognitopflege”. Die Eltern erfahren nicht, wo ihr Kind ist, und ob es überhaupt noch lebt.
Στο Μόναχο π.χ. έγινε διάλεξη μιάς δικηγόρου, η οποία περιέγραψε το πώς το κύκλωμά της, μπορεί να αποκλείσει ένα γονέα από τη ζωή του παιδιού του και ότι αυτό δεν είναι φθηνό. Αυτή τη διάλεξη μπορεί να την παρακολουθήσει οποιοσδήποτε στο Διαδίκτυο.
Τα παιδιά είτε απομονώνονται από τον έναν γονέα, είτε καταναγκαστικώς εκτοπίζονται σε οικοτροφεία, είτε παραδίδονται σε επαγγελματίες αναδόχους και απομονώνονται και από τους δύο γονείς τους. Αυτό ονομάζεται στη Γερμανία, για παράδειγμα, „ινκόγκνιτο φροντίδα“. Οι γονείς δεν γνωρίζουν πού βρίσκεται το παιδί τους, ούτε αν είναι ακόμη ζωντανό.

Auch die aktuell auszuwertende Studie der Uni München von Dr. U. Gresser gibt bereits Hinweise auf durch Isolationsmaßnahmen verursachte körperliche oder seelische Schmerzen bei Kindern und ihren Verwandten. Dies bedeutet den Tatbestand der Folter nach Artikel 1 der UN-Antifolterkonvention.
Das sind keine Einzelfälle! Seit dem Jahr 2008 habe ich als Psychologin etwa 300 Gutachten vorgelegt bekommen. Maximal 2 davon waren annähernd brauchbar. Nicht nur die Qualität ist miserabel, sondern die Gutachten werden erkennbar tendenziös gestaltet. Die Inhalte von Gerichtsakten – insbesondere Tatsachenbeweise werden nachweisbar immer öfter schlichtweg uminterpretiert und manipuliert, was auch für Jugendamtsakten gilt.
Επίσης η πρόσφατη μελέτη αξιολόγησης του Πανεπιστημίου του Μονάχου από την Δρ. Ούρσουλα Γκρέσσερ υποδεικνύει σωματικούς ή ψυχικούς πόνους στα παιδιά και τους συγγενείς τους, που προκλήθηκαν από τα μέτρα απομόνωσης . Τούτο σημαίνει το αδίκημα του βασανισμού σύμφωνα με το άρθρο 1 της Συμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων.
Αυτά δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά! Από το 2008, έχουν σ‘ εμένα ως ψυχολόγο παραδοθεί περίπου 300 γνωματεύσεις. Το πολύ 2 από αυτές ήταν σχεδόν χρήσιμες. Όχι μόνο η ποιότητά τους είναι άθλια, αλλά προφανώς αυτές οι εκθέσεις συντάσσονται μεροληπτικά. Τα περιεχόμενα των αρχείων των Δικαστηρίων – ιδιαίτερα τα αποδεικτικά στοιχεία – είναι αποδεδειγμένο ότι όλο και συχνότερα απλούστατα παρεμηνεύονται και νοθεύονται, κάτι που ισχύει και για τα αρχεία των Υπηρεσιών Προστασίας Ανηλίκων.

Es geht soweit, dass der hier anwesende Herr Franz Romer, der eine Petition in diesem Ausschuss einreichen wollte, von einer Jugendamtsmitarbeiterin auf Unterlassung verklagt wurde und unter Androhung von drakonischen Strafen verurteilt wurde, hier keine Petition einzureichen, womit ihm jegliches demokratisches Recht verweigert wird. Ähnliches hat Prof. Christidis erfahren, dem ein Jugendamtsmitarbeiter in einem Schreiben an seine Vorgesetzte am liebsten die Grundrechte entziehen wollte. Den hier anwesenden Großeltern und pensionierten Lehrern Orlowski wurde vom Jugendamt Bremen gedroht, wenn sie weiter demonstrieren und nicht von der Öffentlichkeit ablassen, sehen sie ihren grundlos weggenommenen Enkel nicht mehr. Seit der Wegnahme haben der Vater und die Großeltern das Baby nicht mehr sehen dürfen.
Η κατάσταση έφτασε στο σημείο ότι ο κύριος Φράντς Ρόμερ (Franz Romer) που είναι εδώ παρών, ο οποίος ήθελε να υποβάλει αναφορά στην εδώ Επιτροπή, μηνύθηκε για παράλειψη από μία υπάλληλο της Υπηρεσίας Προστασίας Ανηλίκων και καταδικάστηκε υπό την απειλή δρακόντειων ποινών, ώστε να μήν υποβάλει αναφορά, κάτι που του στέρησε κάθε δημοκρατικό δικαίωμα. Παρόμοια εμπειρία είχε ο καθηγητή κύριος Χρηστίδης, από τον οποίο ένας υπάλληλος της Υπηρεσίας Προστασίας Ανηλίκων με επιστολή προς τους ανωτέρους του, ήθελε κατά προτίμηση να αφαιρέσει τα θεμελιώδη Δικαιώματα. Οι εδώ παρόντες παππούδες και συνταξιούχοι δάσκαλοι Ορλόβσκι (Orlowski) απειλήθηκαν από την Υπηρεσία Προστασίας Ανηλίκων της Βρέμης, ότι εάν συνεχίσουν να διαμαρτύρονται και δέν παραλείψουν τη δημοσιοποίηση, δέν πρόκειται πια να ξαναδούν το εγγόνι τους, που τους το πήραν χωρίς κανέναν λόγο. Από την ώρα της απομάκρυνσης, ούτε στον πατέρα ούτε στον παππού και στη γιαγιά δεν επιτρέπεται πλέον να βλέπουν το μωρό.

Letztlich möchte ich Ihnen noch mitteilen, dass ich im letzten Jahr am 01.04.2014 hier die Petenten unterstützte und ein Interview im Foyer dieses Gebäudes zu diesem Thema gab.
Auf dem Nachhauseweg erreichte mich ein Anruf, dass man meine 3 Enkelkinder aus dem Haushalt meiner Tochter geholt hat. Hierfür gab es nicht einen nachvollziehbaren Grund. Das jüngste Kind konnten wir mit Hilfe von extensiver Medienöffentlichkeit wieder zurückholen. Die beiden älteren Kinder hat weder meine Tochter noch ich seither gesehen. Ein treffliches Beispiel für die kurzen Dienstwege der Deutschen Politik.
Τέλος, θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι το περασμένο έτος, την 01.04.2014 υποστήριξα εδώ τους αναφέροντες και έδωσα μια συνέντευξη στο λόμπυ του εδώ κτιρίου, σχετικά με το θέμα αυτό.
Στο δρόμο της επιστροφής για το σπίτι έλαβα μια κλήση, ότι είχαν απαχθεί τα τρία εγγόνια μου από την κατοικία της κόρης μου. Για το συμβάν αυτό, δεν υπήρχε καμία εμφανή αιτία. Το μικρότερο παιδί μπορέσαμε να το πάρουμε πίσω, με τη βοήθεια εκτεταμένης δημοσιότητας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα δύο μεγαλύτερα παιδιά δέν τα είδε ούτε η κόρη μου ούτε εγώ από τότε. Ένα σαφές παράδειγμα, των συντόμων διαύλων της γερμανικής πολιτικής.

(Untertitel vom Bild): Untermauert ihre Rede mit vielen Beispielen und vorliegenden Gutachten über Menschen und deren Schicksale, die Folter zum Ausdruck bringen.
Υποστυλώνει την ομιλία της με πολλά παραδείγματα και υποβαλλόμενες γνωματεύσεις σχετικά με ανθρώπους και τις τύχες τους, που υποδηλώνουν βασανιστήρια.

Weil Deutschland trotz zahlreicher Ermahnungen durch Delegierte der EU diese weiterhin ignoriert, bitte ich den Petitionsausschuss darum,
1. die Einleitung eines Verletzungsverfahrens bei der Europäischen Kommission gegen Deutschland wegen Verletzungen der Artikel VI und Artikel VIII EUV
verankerten Grundrechte der Menschenrechtskonvention (EMRK) zu beantragen,
2. bei fortgesetzter Verletzung der Grundrechte und der Menschenrechte nach Artikel 7 Deutschland entsprechend zu sanktionieren
3. der Bundesrepublik Deutschland aufzugeben, Artikel VI und Artikel VIII verankerten Grundrechte der Menschenrechtskonvention (EMRK) einzuhalten,
4. dass Jugendämter und Familiengerichte darauf hingewiesen werden, dass die Europäische Menschenrechtskonvention, die KRK und die Antifolterkonvention auch in Deutschland zu beachten ist,
5. dass alle Fälle von zwangsisolierten Kindern in Deutschland umgehend erfasst werden,
6. dass die Isolation der Kinder beendet wird.
Herzlichen Dank.
Επειδή η Γερμανία παρά τις πολυάριθμες προειδοποιήσεις από τους συνέδρους της ΕΕ συνεχίζει να αδιαφορεί, παρακαλώ την Επιτροπή Αναφορών ώς εξής,
1. να αιτηθεί την έναρξη διαδικασιών επί παραβάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Γερμανίας λόγω παράβασης του άρθρου VI και άρθρου VIII της ΣΕΕ
περί κατοχυρωμένων θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ),
2. εάν συνεχιστεί η παραβίαση των θεμελιωδών Δικαιωμάτων και των ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 7, να υποστεί τις ανάλογες κυρώσες η Γερμανία
3. να υποχρεώσει την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας να συμμορφωθεί με το άρθρο VI και το άρθρο VIII κατοχυρωμένων θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ),
4. να επισημάνει στις Υπηρεσίες Προστασίας Ανηλίκων και στα οικογενειακά Δικαστήρια ότι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το CRC και η Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων, πρέπει επίσης να εφαρμοσθούν και στη Γερμανία
5. να καταγραφούν άμμεσα όλες οι περιπτώσεις εξαναγκαστικής απομόνωσης παιδιών στη Γερμανία
6. η απομόνωση των παιδιών να λάβει τέλος.
Εγκάρδιες Ευχαριστίες.

http://www.archeviva.com/kooperationen/europaeisches-parlament/andrea-jacob-vor-dem-petitionsausschuss/

Ενα μεγάλο ευχαριστώ στον καθηγητή κύριο Χρηστίδη γιά τις υποδείξεις του προς βελτίωση του ελληνικού κειμένου.

Advertisements

Über mondfee1967

nicht kontrollierbar Ich habe mehr als hundert Blogeinträge veröffentlicht und damit einen "Spiegel" erstellt, in dem man das wahre Gesicht unserer Gesellschaft sehen kann.
Dieser Beitrag wurde unter Übersetzungen, Dokumente, Politik veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s