Folter in Deutschland – Jugendamt

Μετάφραση στην ελληνική

In Brüssel mehrfach ausgesprochen: Deutschland foltert
Präsidentin auf den Knien vor einer zusammengebrochenen Mutter
Heiderose Manthey: “Nicht die Sache gewinnt, nicht die Emotion ! Einzig die Menschlichkeit siegt !”

Στις Βρυξέλλες ειπώθηκε επανειλλημένως: η Γερμανία βασανίζει
Η Πρόεδρος γονατιστή μπροστά από μιά καταρακωμένη μάνα
Χάιντεροζε Μάνταϋ (Heiderose Manthey): „Δεν είναι η υπόθεση που κερδίζει, δέν είναι το συναίσθημα! Μόνο η ανθρωπιά νικά !“

(Bild)
Die Präsidentin des Petitionsausschusses Cecilia Wikström ist auf den Knien vor einer Petentin und leistet erste Hilfe. Die Mutter ist bei Ihrer Ansprache im Europäischen Parlament zusammengebrochen. Der Schmerz um den Verlust ihres Kindes hat sie vollkommen übermannt. Die grausame Verletzung, die der Mutter durch die Deutschen Behörden zugefügt wurde, hat Oberhand gewonnen. Wikström versucht die aufgerissenen Wunden zu heilen. “Hier sind Sie sicher !”

(Φωτογραφία) H Πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών Σεσίλια Βίκστρεμ (Cecilia Wikström) είναι πεσμένη στα γόνατα μπροστά σε μιά αναφέρουσα και προσφέρει πρώτες βοήθειες. Η μητέρα κατέρρευσε κατά την ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο πόνος λόγω απώλειας του παιδιού της, την έχει καταβάλει παντελώς. Το απάνθρωπο πλήγμα που υπέστη η μάνα από τις γερμανικές αρχές, πήρε το πάνω χέρι. Η Βίκστρεμ προσπαθεί να επουλώσει τις ανοιχτές πληγές. „Εδώ είστε ασφαλής !“

2015-05-06
Europäisches Parlament öffnet sich für die Misshandlungen von Kindern, Eltern und Elternteilen durch Deutsche Jugendämter und Deutsche Justiz
Brüssel/Keltern-Weiler. Herzzerreißender könnte man es nirgendwo erlebt haben. In keinem Film hätte man je eine solche Szene drehen können, die authentischer gewirkt hätte als die gestern in Brüssel, mitten im Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments.

2015-05-06
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανοίγεται, γιά την κακομεταχείριση των παιδιών, των γονέων και μεμονομένων γονέων, από τις γερμανικές Υπηρεσίες Προστασίας Ανηλίκων και της γερμανικής Δικαιοσύνης
Βρυξέλλες/Κέλτερν/Βάϊλερ. Πιό σπαραξικάρδια δεν θα μπορούσε να το βιώσει κανείς πουθενά. Σε καμία ταινία δεν θα μπορούσε ποτέ κανείς να γυρίσει μιά τέτοια σκηνή, που να έμοιαζε πιο αυθεντική από αυτήν εχθές στις Βρυξέλλες, κατάμεσα στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(Bild) Die Mutter schreit auf vor Schmerz auf, sinkt zusammen.

(Φωτογραφία) Η μητέρα κραυγάζει από τον πόνο και καταρέει.

Bei ihrem Vortrag, der die Menschenrechtsverbrechen an ihrem Kind aufdeckte, brach eine Mutter, der das Jugendamt ihr Kind “legal” geraubt hatte, zusammen.

Eine Abgeordnete und Andrea Jacob kamen gleich zu Hilfe.

Κατά την ομιλία της, όπου εξέθεσε τις παραβιάσεις κατά των ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του παιδιού της, κατέρρευσε μία μητέρα, από την οποία η γερμανική Υπηρεσία Προστασίας Ανηλίκων, απήγαγε το παιδί „νόμιμα“.

Μία βουλευτής και η Αντρέα Γιάκομπ έτρεξαν αμέσως πρός βοήθεια.

(Bild) Die Mutter wird nach draußen geführt. Raus aus dem inneren Gefängnis der Folter, die sie von deutscher Seite an sich, ihrem Mann und an ihrem Kind erlebt.

(Φωτογραφία) Η μητέρα οδηγείται προς τα έξω. Έξω από την εσωτερική της φυλακή των βασανιστηρίων, που βιώνει από της γερμανική στάση απέναντι στην ίδια, τον σύζυγό της και το παιδί της.

Und nun geschah das wirklich Große

Die Präsidentin verlässt ihren Sitz, eilt sofort zur Mutter, übernimmt sie fürsorglich und verlässt mit ihr den Petitionssaal. Die Sitzung ist unterbrochen.

Και να που συνέβη το πραγματικό Μεγαλείο

Η Πρόεδρος αφήνει τη θέση της, αμέσως σπεύδει στη μητέρα, την περιβάλλει με φροντίδα και εγκαταλείπει μαζί της την Αίθουσα. Η Σύνοδος διακόπτεται.

Die Präsidentin des Petitionsausschusses verließ ihren Platz, eilte der Mutter entgegen, führte sie aus dem Saal und bemutterte sie. Die Sitzung war unterbrochen.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών άφησε τη θέση της, έσπευσε προς τη μητέρα, την οδήγησε έξω από την αίθουσα και την παρηγόρησε. Η Σύνοδος διακόπηκε.

Während sich im Saal große Bestürzung und Ohnmacht breit machte, kniete draußen auf dem Flur eine Frau vor der von ihrem Kind beraubten Mutter, hielt sie in den Armen und beruhigte sie so lange, bis die Mutter wieder ruhig zu atmen begann: Und das war keine geringere Person als die Präsidentin selbst !

Καθώς στην Αίθουσα απλωνόταν μεγάλη κατάπληξη και αμηχανία, γονάτιζε έξω στο διάδρομο μια γυναίκα μπροστά στη μητέρα που της άρπαξαν το παιδί της, την κράτησε στην αγκαλιά της και να την ηρέμησε, έως ότου η μητέρα άρχισε και πάλι να αναπνέει ήρεμα: Και αυτό δεν ήταν κάποιο τυχαίο πρόσωπο, αλλά η ίδια η Πρόεδρος !

(Bild) Wikström auf den Knien vor der von ihrem Kind beraubten Mutter. Sie beschwichtigt die Betroffene, gibt ihr zu verstehen: Ich bin da ! Es wird alles gut ! Wir wissen, was geschehen ist !

(Φωτογραφία) Η Βίκστρεμ στα γόνατά της, μπροστά στη μάνα που της άρπαξαν το παιδί. Κατευνάζει το θύμα, δίνοντας της να καταλάβει: Είμαι εδώ! Όλα θα φτιάξουν! Γνωρίζουμε τι συνέβη!

“Atmen Sie ruhig. Wir wissen, was geschehen ist. Atmen Sie ruhig!”, so die Worte, mit denen es der Vorsitzenden gelang, die Mutter wieder zurückzuholen.

Der Schmerz der Trennung von ihrem Kind, der bei der Schilderung aktiviert wurde, war so tief, so tief, dass nichts mehr ging. Nichts mehr.

Gestern waren im Europäischen Parlament viele Abgeordnete zugegen, die den Schrei der Mutter nach ihrem Kind gehört hatten.

„Αναπνεύστε ήρεμα. Γνωρίζουμε τι συνέβη. Αναπνεύστε ήρεμα! „, αυτά τα λόγια με τα οποία η Πρόεδρος του Κοινοβουλίου καταφέρνει να επαναφέρει τη μάνα.

Ο πόνος του χωρισμού από το παιδί της, ο οποίος αναδύθηκε κατά την περιγραφή, ήταν τόσο βαθύς, τόσο βαθύς, ώστε τίποτα πλέον δεν λειτουργούσε. Τίποτα πιά.

Εχθές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραυρέθησαν πολλοί βουλευτές, οι οποίοι άκουσαν τις κραυγές της μητέρας για το παιδί της.

(Bild) Der deutsche Abgeordnete Peter Jahr: Bitter anhören zu müssen, was in Deutschland geschieht: Es ist Folter !

(Φωτογραφία) Ο γερμανός Ευρωβουλευτής Πέτερ Γιάρ (Peter Jahr): πικρό να πρέπει να ακούσει το τι συμβαίνει στη Γερμανία: Είναι βασανιστήρια !

Eingeständnisse der Folter werden immer lauter.

Οι παραδοχές βασανιστηρίων δυναμώνουν συνεχώς.

(Bild) Der Schrei der Mutter ruft Entsetzen hervor. Ohnmacht. Der Schmerz wird spürbar.

(Φωτογραφία) Η κραυγές της μητέρας προκαλούν αναστάτωση. Αμηχανία. Το μαρτύριο γίνεται αισθητό.

Tiefe Betroffenheit durchfuhr den Saal. Entsetzen auf den Gesichtern.

Βαθιά συγκίνηση εξαπλώθηκε στην αίθουσα. Φρίκη στα πρόσωπά τους.

(Bild) Betroffene erzitteren erneut. Wunden werden aufgerissen. Tränen strömen.

(Φωτογραφία) Τα θύματα αναριγούν και πάλι. Οι πληγές ξανανοίγουν. Δάκρυα ρέουν.

Ohnmacht. Hilflosigkeit. Tränen.

Αμηχανία. Aπελπισία. Δάκρυα.

(Bild) Der Schrei der Mutter reißt die eigenen Wunden auf. Erbarmen !

(Φωτογραφία) Η κραυγές της μητέρας ανοίγουν και τις δικές τους πληγές. Έλεος !

Tränen strömten aus den Augen derer, die das Leid ebenso erfahren hatten, wie die Mutter Lorrelay Reggentin.

Δάκρυα κυλήσαν από τα μάτια όσων έχουν ομοίως βιώσει το δράμα, όπως και η μητέρα Λόρελαϋ Ρέγγεντιν (Lorrelay Reggentin).

Heiderose Manthey an die Vorsitzende des Petitionsausschusses, Frau Cecilia Wikström:
„So, wie Sie auf die Knie vor dieser weinenden Mutter gegangen sind, so gehe ich vor Ihnen auf die Knie.

Aber nicht, weil Sie die Präsidentin dieses Ausschusses sind, sondern weil Sie ein Mensch sind!

Zum ersten Mal seit 18 Jahren habe ich erlebt, dass MENSCHLICHE HILFE gefolterten Menschen zuteil wird. Zum ersten Mal !

Η Χάϊντεροζε Μάνταϋ απευθυνόμενη στην Πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών, κυρία Σεσίλια Βίκστρεμ:
„Λοιπόν, όπως πέσατε στα γόνατά σας μπροστά σε αυτή την κλαμμένη μάνα, έτσι πέφτω κι εγώ μπροστά σας στα γόνατα.

Αλλά όχι επειδή είστε η Πρόεδρος της Επιτροπής αυτής, αλλά επειδή είστε Άνθρωπος !“

Για πρώτη φορά εδώ και 18 χρόνια βιώνω, να προσφέρεται ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ σε βασανισμένους ανθρώπους. Για πρώτη φορά !

(Bild) Heiderose Manthey an Cecilia Wikström: „So wie Sie vor der Mutter auf die Knie gegangen sind, so gehe ich vor Ihnen auf die Knie, weil Sie ein Mensch sind !

Gott segne Sie !“

(Φωτογραφία) Η Heiderose Manthey στη Cecilia Wikström: „Ακριβώς όπως πέσατε στα γόνατά σας μπροστά σ‘ αυτή τη μητέρα, έτσι πέφτω κι εγώ μπροστά σας στα γόνατα, επειδή είστε Άνθρωπος !

Ο Θεός να σας ευλογεί !“

Das Europäische Parlament und seine Stellung bei kid – eke – pas

Το Ευρωκοινοβούλιο και οι θέσεις του ώς πρός το σύνδρομο παιδικής απομόνωσης και γονεϊκής αποξένωσης

(Bild) Heiderose Manthey. Leiterin der ARCHE. ARCHE TV und Chefredakteurin der ARCHEVIVA. “Dieses Trauma Deutschland muss ein Ende haben !”

(Φωτογραφία) Χάϊντεροζε Μάνταϋ. Επικεφαλής της Κιβωτού (ARCHE). ARCHE TV και αρχισυντάκτρια του ARCHEVIVA. „Σ‘ αυτό το γερμανικό μαρτύριο πρέπει να δωθεί ένα τέλος !“

Alle Fotos Copyright © Heiderose Manthey

Όλες οι φωτογραφίες Copyright © Heiderose Manthey

Diese Seite ist Stefan gewidmet !

Αυτή η Σελίδα είνα αφιερωμένη στον Στέφανο (Stefan) !

http://www.archeviva.com/kooperationen/europaeisches-parlament/in-bruessel-mehrfach-ausgesprochen-deutschland-foltert/

Advertisements

Über mondfee1967

nicht kontrollierbar Ich habe mehr als hundert Blogeinträge veröffentlicht und damit einen "Spiegel" erstellt, in dem man das wahre Gesicht unserer Gesellschaft sehen kann.
Dieser Beitrag wurde unter Übersetzungen, Dokumente, Politik veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s